autoři článků

Ing. Stanislav Kužel, CSc.

Jihočeská univerzita, katedra Obecné produkce rostlinné, Studentská 13, České Budějovice, 370 05, Česká republika
, tel.:+420 389 032 409

Specializace: Bioplyn, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie