autoři článků

Luboš Hora

Ekodendra, Straky 46, Zabrušany, 41771, Česká republika
, tel.:+420 417 821 733, fax:+420 417 822 008

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy