autoři článků

Ing. Karel Srb

Triol CZ a.s., Česká republika
, tel.:+420 774 647 376

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie