autoři článků

Ing. Zuzana Hrevušová

Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol, 165 21, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy