autoři článků

Volkhard Scholz

Leibniz-Institut für Agrartechnik, Potsdam-Bornim e. V. (ATB), Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy