autoři článků

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy