autoři článků

Ing. Vít Havel

, Česká republika

AGRO Dolní Kralovice s.r.o.

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy