autoři článků

Ing. Tomáš Voříšek

SEVEn, o.p.s., Americká 17, Praha 2, 120 00, Česká republika
, tel.:+420 224 247 552, fax:+420 224 247 597

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Kapalná biopaliva

Obnovitelné zdroje energie