autoři článků

Prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc.

Jihočeská univerzita, katedra Obecné produkce rostlinné, Studentská 13, České Budějovice, 370 05, Česká republika
, tel.:+420 387 772 405

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn