autoři článků

Ing. Roman Koutný

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha, Drnovská 507, 161 01 Praha 6 Ruzyně, Česká republika
, tel.:+420 233022334, fax:+420 233312507

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):