autoři článků

Ing. Renata Duffková, Ph.D.

VÚMOP, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy