autoři článků

Ing. Radim Matušů

Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6- Suchdol, 16521, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie