autoři článků

Phil Badger

General Bioenergy Inc.

Phil Badger je presidentem General Bioenergy Inc., konzultační firmy ve Florence, Alabama. Technicky podporuje U.S. Department of Energy´s Southeastern Regional Biomass Energy Proagram, který řídil v minulých 15 létech, když byl zaměstnán u Tennessee Valley Authority.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy