autoři článků

doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, 166 07, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy