autoři článků

prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc.

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika
, tel.:+420 220 44 4124

Specializace: Obnovitelné zdroje energie