autoři článků

Ph.D., Ing. Miroslav Minařík

EPS, s.r.o., V Pastouškách 20, Kunovice, 686 04, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn