autoři článků

Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.

Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96, Česká republika
, tel.:+420 475 309 732, fax:+420 475 309 758

Pracuje na fakultě jako docent a přednáší zde ekonomicky orientované předměty. Jak v disertační práci (1986 Ekonomický ústav ČSAV), tak i v práci habilitační (1994 Vysoká škola ekonomická v Praze) se zabýval problematikou palivoenergetických zdrojů, na současném pracovišti pak se zvláštním zřetelem k environmentálním hlediskům a návaznostem.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy