autoři článků

doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika
, tel.:+420 220 443 215

Specializace: Obnovitelné zdroje energie