autoři článků

Ing. Michaela Budňáková

Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17 , Praha 1, 117 05, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování