autoři článků

Ing. Martin Grygara

Veolia Voda - PVK a.s., Ke Kablu 971, Praha 10 - Hostivař, 102 00, Česká republika
, tel.:+420 272 172 519, fax:+420 272 172 501

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování