autoři článků

Ing. Martin Dubský, PhD.

Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. , Česká republika
, tel.:+420 296 528 383

Odbor: odbor šlechtění a pěstebních technologií

Odborné zaměření: pěstební substráty, výživa rostlin

Článek v časopise s IF:

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2011): Occurrence and correction of lime-induced chlorosis in petunia plants. – Plant Soil Environ., 57/4: 180–185. 

KOLAR, M., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK F. & PINTA, M. (2010): The Effect of Natural Zeolite in Peat Based Growing Media on Pelargonium zonale.Plants. – Europ.J.Hort.Sci., 75/5: 226–230.

DUBSKÝ M. & ŠRÁMEK F. (2009): The effect of rockwool on physical properties of growing substrates for perennials. – Horticultural Science (Prague), 36: 38–43.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2009): Occurrence and correction of chlorosis in young petunia plants.– Horticultural Science 36/4: 147–153.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2007): Effect of slow release fertilizers on container-grown woody plants. – Horticultural Science (Prague), 34: 35–41.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2002): Influence of fertilization application and growing substrate on container-grown woody ornamentals. – Rostlinná výroba (Plant Production), 48/10: 448–457.

DUBSKÝ M., ŠRÁMEK F. & VOSÁTKA M. (2001): Inoculation of cyclymen (Cyclamen persicum) and poinsetia (Euphorbia pulcherrima) with arbuscular mycorrhizal fungi and Trichoderma harzianum.– Rostlinná výroba, 47/3: 127–131.

ŠRÁMEK F., DUBSKÝ M. & VOSÁTKA M. (2000): Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and Trichoderma harzianum on three species of balcony plants. – Rostlinná výroba, 46/3: 127–131.

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy