autoři článků

Ing. Martin Dědina

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
, tel.:+420 233 022 496

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie