autoři článků

Lukáš Kaplan

Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy