autoři článků

Ing. Libor Kunte

Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse, Českolipská 123, Děčín - Libverda, 405 02, Česká republika
, tel.:+420 412 524 692, fax:+420 412 524 694

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie