autoři článků

Ing. Leoš Gál

Ing. Leoš Gál

, Česká republika

předseda České technologické platformy biopaliv

Specializace: Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva