autoři článků

Leona Paulová

Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Praha, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie