autoři článků

Ing. Ladislava Matějů

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, Česká republika
, tel.:+420 267082456

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy