autoři článků

Ing. Josef Zbořil

, Česká republika

působil v letech 1990 – 1997 jako generální ředitel Jihočeských papíren a.s., Větřní a od roku 1993 do roku 1997 byl prezidentem Svazu průmyslu papíru a celulózy (SPPaC). V současné době pracuje jako poradce v oborech papírenský průmysl, životní prostředí a management. Je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a viceprezidentem SPPaC, členem environmentálních výborů BIAC v Paříži a Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) v Bruselu, členem Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu ve skupině I (zaměstnavatelé). Zajímá se o otázky energií, dopravy a životního prostředí a dopady na průmyslovou změnu.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):