autoři článků

Ing. Josef Šimon, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně, Česká republika

výzkumný pracovník

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy