autoři článků

Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií, Česká republika

Specializace: Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie