autoři článků

Ing. Jiří Trnka

CZ Biom, Česká republika
, tel.:+420 724 153 581, Pošlete mi zprávu Skypem

Specializace: Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Kapalná biopaliva