autoři článků

Ing. Jiří Pospíšil, CSc

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie