autoři článků

Ing. Jiří Kučera

Výzkumný ústav potravinářský Praha , Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie