autoři článků

Doc. Jaroslav Boháč, RNDr, DrSc.

Katedra agroekologie, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy