autoři článků

Ing. Jan Leština, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně, v.v. i., Česká republika
, tel.:+420 737 233 955

Specializace: Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy