autoři článků

Ing. Jan Bednár

Odbor ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie MZe, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy