autoři článků

Prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.

Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování