autoři článků

Dr. Enzo Favoino

Scuola Agraria del Parco di Monza, Viale Cavriga, 3, Monza, MI 20052
, tel.:+390 392 302 660 , fax:+390 392 327 676

Místopředseda Evropské kompostárenské sítě (European Compost Network) a člen pracovní skupiny pro biologickou úpravu ISWA – dále spolupracuje s pracovní skupinou pro kompostování a integrované odpadové hospodářství při Scuola Agraria del Parco di Monza.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování