autoři článků

Ing. Dušan Mikolaj

Ing. Dušan Mikolaj

Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Letná 9, Košice, 041 87, Slovenská republika
, tel.:+420 556 223 035, fax:+420 556 022 452

Osobní stránka na webu Technické Univerzity v Košiciach

Specializace: Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn