autoři článků

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie