autoři článků

Ing. Aleš Bufka

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení surovinové a energetické statistiky, Na Františku 32, Praha 1, Česká republika
, tel.:+420 224851111

Autor se v rámci profesní činnosti zabývá těmito tématy:

  • příprava statistik a analýz:
  • obnovitelné zdroje energie
  • energeticky využívané odpady
  • pevná paliva - uhlí
  • těžba nerostných surovin

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy