autoři článků

Ing. Adam Škoda

Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha, Česká republika

Specializace: Bioplyn, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy