autoři článků

Ing. Vít Matějů

ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Radiová 7, Budova VÚPP, Praha 10, 102 31, Česká republika
, tel.:+420 296 792 224, fax:+420 296 792 223

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování