autoři článků

Václav Vodička

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta strojní – odbor tepelných a jaderných energetických zařízení, Technická 4, PRAHA 6 DEJVICE, 166 07, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie