autoři článků

Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Bioodpady a kompostování