autoři článků

prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy