autoři článků

Ing. Petra Dundálková

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky , Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie