autoři článků

Ing. Petr Trávníček

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika

Specializace: Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie