autoři článků

Ing. Petr Karafiát

, Česká republika

v roce 1986 absolvoval ČVUT, Fakultu strojního inženýrství v Praze. Po nástupu do praxe prošel různé pozice v projekci v Energoprojektu Praha na projektech týkajících se klasické i jaderné energetiky, v roce 1993 přestoupil do americké společnosti Independent Power jako specialista, následně zde působil jako vedoucí autorského dozoru pro rekonstrukci K1 Teplárny Komořany, od roku 1995 byl odpovědný jako projekt manager za technicko-právní přípravu celé stavby a následně pracoval jako odpovědný zástupce investora při vlastní výstavbě nových bloků dnešní Elektrárny Kladno. V současnosti je odborný ředitel společnosti ECK Generating, s. r. o. pro oblast ochrany životního prostředí a inženýringu společností skupiny KEB a specialista pro tyto oblasti v rámci společnosti ATEL pro oblast střední Evropy. Je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, spolupracuje s dalšími organizacemi, např. s ČVUT atd.

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy