autoři článků

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

Vysoká škola chemicko technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, Praha 6 - Dejvice, 166 28, Česká republika
, tel.:+420 220 444 232, fax:+420 220 445 010

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy